Adatvédelmi nyilatkozat

2019. nov 25.

Adatvédelmi nyilatkozat

2019. nov 25.

Tájékoztató célja

Mózes Zsolt EV., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Mózes Zsolt EV. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, 3. fél részére nem adja ki.

Az adatkezelő adatai:

Név: Mózes Zsolt EV.
Székhely: 2161 Csomád, Napsugár u. 36.
Adószám: 55637312-1-33
Nyilvántartási szám: 54345827
E-mail: info@szekhely-cegeknek.hu
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: mhosting.hu

Kezelt személyes adatok köre

A szolgáltatás igénybevételéhez Vállalkozó kapcsolattartói adatokat kér be: név, e-mail cím, telefonszám, a regisztrációs űrlap kitöltésével Érintett hozzájárul, hogy Vállalkozó az adatait kezelje, kapcsolattartás céljából megőrizze, amíg Érintett az adatok törlését nem kéri.
Számla kiállításhoz számviteli törvénynek megfelelően: név, cím, adószám kerül feltüntetésre. A számlák a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően kerülnek megőrzésre, ezen adatok törlését Érintett a számviteli törvényben foglalt megőrzési idő lejárta után kérheti Vállalkozótól.

Cookie-k (sütik)

A szekhely-cegeknek.hu sütiket használ. A sütik feladata:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A weboldal látogatójának lehetősége van a cookie-használat elfogadásának megtagadásához. Az elfogadott sütik 1 hónap után automatikusan törlődnek.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szekhely-cegeknek.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szekhely-cegeknek.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

webTájékoztató célja

 

Adatkezelő, Mózes Zsolt egyéni vállalkozó jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmáz adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kötelezettségvállalása kiterjed arra, hogy az általa végzett tevékenységgel összefüggő minden adatkezelés a valóságot tükrözi. Ezen felül elköteleződését fejezi ki az oldallátogatók személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja a látogatók információs önrendelkezési jogának érvényesítését. Az adatokat Mózes Zsolt egyéni vállalkozó harmadik féllel nem osztja meg, azokat bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő adatai:

Név: Mózes Zsolt EV.
Székhely: 2161 Csomád, Napsugár u. 36.
Adószám: 55637312-1-33
Nyilvántartási szám: 54345827
E-mail: info@szekhely-cegeknek.hu
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: mhosting.hu

Kezelt személyes adatok köre

A Vállalkozó a szolgáltatásnyújtás érdekében kapcsolattartói adatokat kér be: a felhasználó nevét, emailjét, telefonszámát. Az űrlap kitöltésével a felhasználó hozzájárul, hogy Mózes Zsolt egyéni vállalkozó az adatait kezelje, megőrizze kapcsolattartási célból. A felhasználónak jogában áll az adatok törlését kérni, Mózes Zsolt egyéni vállalkozó pedig köteles ezen kérésnek eleget tenni. A számlázáshoz megadásra kerül a név, a cím és az adószám, teljes összhangban a számviteli törvénnyel. A számlák megőrzése a hatályos előírásokhoz alkalmazkodik, törlését felhasználó a törvény által szabályzott megőrzési határidő után kérheti.

Cookie-k (sütik)

A szekhely-cegeknek.hu sütiket használ. A sütik feladata:

  • információgyűjtés az eszközökről és látogatókról;
  • elősegítik jelen weboldal használatát;
  • megfelelő felhasználói élményt eredményeznek.

A személyreszabás érdekében a felhasználó számítógépén süti kerül elhelyezésre, a rendszer a későbbi látogatás során ezt olvassa vissza. A weboldalt felhasználó személynek lehetősége van megtagadni a cookie használatot. A felhasználó által elfogadott sütik az engedélyezés után 1 hónappal automatikus módon törlődnek. A felhasználó csak a saját maga által korábban elmentett tartalmat töltheti vissza sütik segítségével.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szekhely-cegeknek.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szekhely-cegeknek.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot Mózes Zsolt egyéni vállalkozó a honlap fejlesztésének érdekében használja fel. Ezen sütik lejártukig vagy a felhasználó általi törlésig a számítógép vagy eszköz böngészőjében maradnak.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérvényezheti azok helyesbítését, a kötelező elemek kivételével törlését, visszavonását. Ezen felül jogában áll élni az adathordozás és tiltakozás jogával az adatkezelő elérhetőségein.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Ezen dokumentumban nem említett adatkezelési tevékenységről adatfelvételnél adunk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Vállalkozó az érintett hatóságok részére a pontos cél megjelölése és kért adatok körének megadása után csak olyan mértékű és jellegű személyes adatot ad ki, amely a cél beteljesüléséhez szükséges.